Janvāris

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas termiņš.

Aicinām klientus regulāri katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša beigām informēt par skaitītāju rādījumiem. To ir iespējams izdarīt uz e-pastu rojasdzku@inbox.lv , telefoniski 63232236 vai ierakstīt rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot to pastkastītē Selgas ielā 8.

Daudzdzīvokļu mājas ūdens skaitītāju rādījumu starpības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 nosaka – ja ir ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumiem, tad tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki sedz ūdens patēriņa starpību. Sākotnēji starpību sedz gadījumos ja:

  • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs;
  • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs neievērojot prasības.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524

 

Ūdens patēriņa normas.

No 2022.gada 1.februāra ūdens patēriņa norma vienam cilvēkam Rojā un Rudē būs 6m3 vienam cilvēkam.

Jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

Tarifu Regulātors ir apstiprinājis jaunus tarifus ar 1.februāri . Ūdens - 1,01 un kanalizācija 1,66 EUR par 1m3 bez PVN.

Regulātora lēmums.