Janvāris

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 nosaka – ja ir ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumiem, tad tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki sedz ūdens patēriņa starpību. Sākotnēji starpību sedz gadījumos ja:

  • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs;
  • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs neievērojot prasības.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524