Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana
Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekotājs Vilnis Smilga
Mob. tel. 28377623
e-pasts   apsaimniekotajs.roja@rojasdzku.lv 

2020.gadā SIA „Rojas DzKU” apsaimnieko 40 daudzdzīvokļu mājas Rojas pagastā ar kopējo apsaimniekojamo platību 29242,83m².

SIA „DzKU” galvenie uzdevumi dzīvokļu saimniecības jomā Rojas pagstā ir:

  • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana; 
  • Namu fiziskā saglabāšana un ēku remontdarbi - ēku siltināšana (iespēju robežās), jumta seguma maiņa, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti u.c. ar ēkas uzturēšanu saistīti darbi tādā veidā, lai minētās konstrukcijas un sistēmas atbilstu mājas projekta dokumentos norādītajām prasībām un nekļūtu bīstamas ne lietotājiem, ne trešajām personām, kā arī apkārtējai videi; 
  • Ēkās un to atsevišķās konstrukcijās veicamie sanitārās apkopes un labiekārtošanas darbi, t.sk. ventilācijas vadu apsekošana un tīrīšana, inženierkomunikāciju tehniskā apkope u.c.;
  • Klientu konsultēšana namu apsaimniekošanas, ūdens un kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;
  • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana rēķinu sagatavošana un piegāde, maksājumu pieņemšana; 
  • Lietvedības (līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana) un grāmatvedības kārtošana, māju bilanču sastādīšana; 
  • Vietējo statistikas datu apkopošana un uzkrāšana; 
  • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa.

Ar apsaimniekošanu saistītajos jautājumos lūdzam sazināties pa tālr. 28377623.