May

Atgādinājums iedzīvotājiem, skursteņa tīrīšanas un atmaksas kārtībā 2024. gadā.

Privatizētos dzīvokļos
Skursteņslaucītājs tīra dūmeņa skursteņa pakājes. Sildmūra kanālus, pievadus un citus atzarus tīra individuāli vienojoties ar skursteņslaucītāju par apmaksas kārtību pēc viņa piedāvātā izcenojuma.
Dzīvokļi kuri atrodas pašvaldības īpašumā izmaiņu nav, tīra ierastā kārtībā.
Šajās dienās lūgums nekurināt savas apkures ierīces un vēlams aizvērt krāsniņu durtiņas un šīberus, pārliecināties vai apkures ierīču pievienojumu vietas pie dūmeņiem nav bojātas. Nodrošināt piekļuvi bēniņiem. Iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas ar ventilācijas vai apkures vilkmēm dzīvokļos, lūgums informējiet skursteņslaucītāju telefoniski, īsziņā (norādiet adresi). Ja dzīvokļa īpašnieks nav norādītajā laikā mājās un vēlās tīrīt apkures ierīces lūgums sazināties.
Sertificēts skursteņslaucītājs.

Tālrunis: 24559110
E-pasts: samovics26@inbox.lv
Valerijs Samovičs

Māju saraksts un grafiks 2024. gadam

Nr.

Adrese

DŪMEŅA

Tīrīšanas datumi

1

Fabrikas māja 2, Kaltene

07.05 plkst. 9:00

2

"Jaunciemi", Ģipka

07.05 plkst. 11:00

3

Jūras iela 2, Roja         

07.05 plkst. 12:00

4

Jūras iela 7, Roja

07.05 plkst. 13:00

5

Kosmonautu iela 10, Roja

08.05 plkst. 9:00

6

Kosmonautu iela 11, Roja

08.05 plkst. 11:00

7

Kosmonautu iela 16, Roja

08.05 plkst.  13:00

8

Kosmonautu iela 2, Roja

09.05 plkst. 9:00

9

Kosmonautu iela 20, Roja

10.05. plkst. 9:00

10

Kosmonautu iela 5, Roja

09.05. plkst. 11:00

11

Kosmonautu iela 6, Roja

09.05. plkst. 13:00

12

Kosmonautu iela 7, Roja

09.05 plkst. 15:00

13

Kosmonautu iela 8, Roja

09.05. plkst. 17:00

14

"Lakši 2", Rude

10. 05 plkst. 11:00

15

Miera iela 12, Roja

14. 05 plkst. 9:00

16

Miera iela 7, Roja

10.05 plkst. 15:00

17

Selgas iela 16, Roja

21.05. plkst. 9:00

18

Selgas iela 3, Roja

14.05 plkst. 12:00

19

Selgas iela 31, Roja

14.05 plkst. 14:00

20

Strauta iela 17, Roja

15.05 plkst. 9:00

21

Talsu iela 12, Roja

15.05 plkst. 11:00

22

Rude 4, Rude

10.05 plkst. 13:00

23

Selgas iela 10, Roja

15.05 plkst. 13:00

  

Darba nosaukums

Mērvienība

Izcenojumi EUR bez PVN

Parastā apkures kanāla tīrīšana 1-12 st.

kanāls

20.00

Ventilācijas kanāla tīrīšana 1-12 st.

kanāls

10.00

Pastiprināta piesērējuma apkures dūmvada kanāla tīrīšana

kanāls

40.00

Ilgi netīrīta pastiprināta piesērējuma apkures dūmvada kanāla tīrīšana

kanāls

40.00

Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā

t.m.

40.00

Aizgruvuma likvidēšana ventilācijas kanālā

t.m.

40.00

Ilgi netīrītas skursteņa pakājes tīrīšana

gab.

40.00

Pavarda tīrīšana

gab.

5.00

Krāsns vai sildmūra tīrīšana (viena tīrāmlūka)

gab.

5.00

Lokālas apkures centrālās apkures ierīces tīrīšana dzīvoklī

gab.

10.00

Pievadkanālu tīrīšana

t.m.

5.00

Jaunas tīrāmās lūkas izkalšana

gab.

40.00

Atkārtota tīrāmās lūkas izkalšana

gab.

5.00

Ventilācijas žalūziju tīrīšana

gab.

5.00

Ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude

kanāls

0.00

Dūmvadu kanāla vilkmes pārbaude

kanāls

0.00

Sertificēta skursteņslaucītāja dzīvokļu apkures iekārtu, tehniskā stāvokļa pārbaude, akta sastādīšana

gab.

150.00

Sertificēta skursteņslaucītāja dūmvada kanāla apsekošana, akta sastādīšana

gab.

150.00

Sertificēta skursteņslaucītāja ventilācijas kanāla apsekošana, akta sastādīšana

kanāls

150.00

Dūmvadu tīrītāja izsaukums

reize

50.00

Ikgadējo dūmeņu tīrīšanas grafiku sastādīja; sertificēts skursteņslaucītājs:  V. Samovičs

Dūmeņu tīrīšanas grafiku apstiprināja SIA "Rojas DzKU" valdes loceklis: I. Bordjugs

 

SIA "Rojas DzKU" namu apsaimniekotājs
V. Smilga
T: 28377623