Labiekārtošana un apzaļumošana

Labiekārtošana un apzaļumošana
Labiekārtošana un apzaļumošana

SIA „Rojas DzKU” pilda Rojas pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanā, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānus, ikgadējos pasākumus, nosacījumus un finansējuma apjomu. Uzņēmuma tehniskās bāzes iespējas ir apmierinošas un pietiekošas kvalitatīvai Rojas pašvaldības pasūtījuma izpildei.  

Uzņēmums nodrošina kompleksu vissezonas teritoriju uzkopšanu, t.sk. sētnieku pakalpojumus. Galvenie SIA „Rojas DzKU” uzdevumi zaļo teritoriju labiekārtošanas, apzaļumošanas un apsaimniekošanas jomā ietver  – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana):

• zālienu iekārtošana (tehnoloģijas izstrādāšana, regulāra zāliena pļaušana u.c.);

• dekoratīvo augu stādījumu ierīkošana un kopšana; 

• koku vainagu veidošana (bojāto un sauso zaru izzāģēšana, bīstamo koku nozāģēšana, nozāģēto koku celmu izfrēzēšana);

• cietā seguma ceļu un laukumu atbrīvošana no smiltīm, lapām, zariem, sniega un ledus;

• malu apauguma likvidēšana;

• bojātā ceļu seguma atjaunošana;

• labiekārtošanas elementu (soli, atkritumu konteineri, puķu trauki, bērnu rotaļu ierīces, norobežojošās sētas, kāpnes un margas) uzstādīšana un remonts.