Tehnikas pakalpojumi

Tehnikas pakalpojumi
Tehnikas pakalpojumi

 Pakalpojumus var pieteikt

SIA “DzKU” transporta daļā ir 16 transporta vienības – 8 traktortehnikas vienības (t.sk. trīs piekabes), 3 automašīnu vienības (t.sk. viens mikrobuss ar aprīkojumu), 2 asenizācijas mucas, autopacēlājs.

Izmantojot transportu uzņēmums veic: 

  • ar traktortehniku – ceļu uzturēšanu, rakšanas darbus, zāles pļaušanu, šķeldas pārvietošanu, organisko un bioloģisko atkritumu transportēšanu , dažādu kravu pārvadāšanu;
  • ar vieglajām automašīnām – avārijas dienesta, transporta un saimniecības darbu nodrošināšanu, ūdenssaimniecības darbu nodrošināšanu, daudzdzīvokļu namu ikdienas darbu nodrošināšanu, administratīvo jautājumu kārtošanu;
  • ar asenizācijas mucām – ūdens un kanalizācijas maģistrālo tīklu uzturēšanu, NAI apkalpošanu, pakalpojumi iedzīvotājiem, kuru īpašumi nav pieslēgušies centralizētai kanalizācijas sistēmai un īpašumiem kuriem nav iespēja pieslēgties kanalizācijas tīkliem;
  • ar autopacēlāju – jumtu labošanu, notekreņu tīrīšanu, koku zāģēšanu, logu tīrīšanu.