Kā kļūt par mūsu klientu

Kā kļūt par mūsu klientu

Par mūsu klientu Jūs varat kļūt ierodoties   mūsu birojā un noslēdzot  pakalpojumu līgumu  līdzi ņemot:

personu apliecinošu dokumentu ;

īpašuma apliecinošus dokumentus.

Līgumu var noslēgt arī attālināti izmantojot elektronisko e parakstu.

Īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lūdzam iepriekšējo īpašnieku paziņojumu par līgumsaistību izbeigšanu un jauno īpašnieku aicinām noslēgt  līgumu.