Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

SIA „Rojas DzKU” ir Rojas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodibināta 2004.gada 12.martā.

Uzņēmuma mērķi ir nodrošināti Rojas novada pašvaldības funkciju izpildes dzīvokļu apsaimniekošanas, siltumapgādes un komunālo pakalpojumu sfērā, organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli.

Pamatdarbības veidi ir pašvaldības deleģēto funkciju veikšana:

  • Ūdens apgāde , notekūdeņu savākšana un attīrīšana; 
  • Dzīvokļu saimniecība;
  • Siltumapgādes organizēšana;
  • Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana;
  • Labiekārtošana un sanitārās tīrības veikšana.

SIA „DzKU” valde sastāv no viena valdes locekļiem. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, organizē tās ikdienas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši normatīvo tiesību aktu noteikumiem.