Aktuālie iepirkumi

Cenu aptauja "Ūdenssaimniecības tarifu projekta izstrāde Rojas un Rudes ciemiem, Rojas pagastā”

SIA „Rojas DzKU” aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujā par "Ūdenssaimniecības tarifu projekta izstrāde Rojas un Rudes ciemiem, Rojas pagastā”

Cenu aptauja „Katlumājas jumta montāžu Rudē”, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā

SIA „Rojas DzKU” aicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujā par „Katlumājas jumta montāžu Rudē”, Rudē, Rojas pagastā, Talsu novadā.