Kā kļūt par mūsu klientu

Kā kļūt par mūsu klientu

Par mūsu klientu Jūs var kļūt ierodoties  mūsu birojā un noslēdzot pakalpojuma līgumu līdzi ņemot:

personu apliecinošu dokumentu;

īpašuma apliecinošus dokumentus.

Īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lūdzam iepriekšējo īpašnieku paziņot par līgumsaistību izbeigšanu un jauno īpašnieku aicinām noslēgt pakalpojuma līgumu.