Jaunumi

Siltumtarifs 2023/24. gada apkures sezonā

No 1. novembra samazināsies centrālās siltumapgādes (CSA) siltumenerģijas tarifa apmērs Rojas pagastā.

Tarifs aktualizēts atbilstoši SPRK siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai. Ja pagājušajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifs Rojā un Rudē  bija 100,47 eiro par vienu megavatstundu (bez PVN), tad no 1. novembra tas būs 72,20 eiro par megavatstundu (bez PVN).

Meklējam kolēģi Grāmatvedi

Meklējam kolēģi Grāmatvedi

SIA “Rojas DzKU” aicina patstāvīgā darbā GALVENO GRĀMATVEDI (profesijas kods 121104). Darba vieta ir Selgas iela 8, Roja.

Meklējam kolēģi uz galvenā grāmatveža amatu

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

SIA “Rojas DzKU” aicina patstāvīgā darbā GALVENO GRĀMATVEDI (profesijas kods 121104). Darba vieta ir Selgas iela 8, Roja.

Bill.me

Bill.me

Jaunā norēķinu un saziņas vietne SIA “Rojas DzKU” klientiem.

Turpinot pakalpojumu kvalitātes attīstību, SIA “Rojas DzKU” aicina klientus izmēģināt jaunu vietni ērtākiem norēķiniem par pakalpojumiem, ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanai un saziņai.

Vakance

SIA “Rojas DzKU” meklē strādnieku patstāvīgam darbam Rojas pagastā ar atalgojumu sākot no 800 EUR mēnesī. Pieteikties var Selgas ielā 8, Rojā.

Jauns ūdenssaimniecības vadītājs

Darbu uzņēmumā sācis jauns ūdenssaimniecības vadītājs.

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas termiņš.

Aicinām klientus regulāri katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša beigām informēt par skaitītāju rādījumiem. To ir iespējams izdarīt uz e-pastu rojasdzku@inbox.lv , telefoniski 63232236 vai ierakstīt rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot to pastkastītē Selgas ielā 8.

Daudzdzīvokļu mājas ūdens skaitītāju rādījumu starpības

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 nosaka – ja ir ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu skaitītāju rādījumiem, tad tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki sedz ūdens patēriņa starpību. Sākotnēji starpību sedz gadījumos ja:

  • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
  • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs;
  • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs neievērojot prasības.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524

 

Ūdens patēriņa normas.

No 2022.gada 1.februāra ūdens patēriņa norma vienam cilvēkam Rojā un Rudē būs 6m3 vienam cilvēkam.