Jaunumi

Jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

Tarifu Regulātors ir apstiprinājis jaunus tarifus ar 1.februāri . Ūdens - 1,01 un kanalizācija 1,66 EUR par 1m3 bez PVN.

Regulātora lēmums.

Ziema sākusies.

Sniegs jātīra ar tehniku.

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS JĀREĢISTRĒ VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Jau 2017. gadā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas iekārtu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tie paredz, ka līdz šī gada beigām it visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu un pagastu teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē pašvaldībā.

Līdz 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem savas iekārtas ir jāreģistrē  pašvaldībā. Iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēt iekārtas, iesniedzot iesniegumu savas attiecīgās teritorijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

Talsu novadā tie ir SIA „Talsu ūdens” (bijušā Talsu novada teritorija), SIA „Rojas DzKu” (Rojas pagasts), SIA „Ziemeļkurzeme” (Dundagas pagasts), SIA „Kolkas ūdens” (Kolkas pagasts), SIA „Mērsraga ūdens” (Mērsraga pagasts). Pieteikumus var iesniegt elektroniski, nosūtīt elektroniskajā pastā, iemest pie uzņēmumiem izvietotajās pastkastītēs, vai nosūtīt pa pastu.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir visas izbūvētās un izveidotās tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi – krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi.

Pieteikuma veidlapa

 

Atjaunojam māju ūdensvadus

Atjaunojam māju ūdensvadus

Veco ūdensvadu nomaiņa ar jauniem.

Darbi katlu mājā

Darbi katlu mājā

Rojas katlu māja ir gatava jaunajai apkures sezonai.

Paziņojums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

Ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam 2021. kalendāra gadam elektroniskā veidā var iepazīties šeit: Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2021. gadam (ievietots 2020. gada 15. oktobrī). un pie SIA „ Rojas DzKU” namu apsaimniekotāja.