Janvāris

Aicinām klientus regulāri katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša beigām informēt par skaitītāju rādījumiem. To ir iespējams izdarīt uz e-pastu rojasdzku@inbox.lv , telefoniski 63232236 vai ierakstīt rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot to pastkastītē Selgas ielā 8.