Renovācijas projekti

Renovācijas projekti

2022.gada 7.janvārī ir parakstīts Finansiālā atbalsta līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma un aizdevuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 16, Rojā, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir EUR 373 459,40, no tās EUR 186 729,70 ir Grants no ERAF. 

Projekta ietvaros mājā Zvejnieku ielā 16, Rojā, tiks veikta fasādes un cokola siltināšanas darbi, pagraba griestu siltināšana, logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņa, inženierkomunikāciju nomaiņa.

 Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās: siltumenerģijas ietaupījumu 129.18 kWh/m2 gadā; siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 53.198 CO2 ekv.T./gadā.

zv16 5